Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
cukrovelove
cukrovelove
Jeśli patrzysz na mężczyznę i wiesz, że mógłby być ojcem twoich dzieci, to jest to ten właściwy mężczyzna, ale jeśli się wahasz, boisz i nie masz zaufania, lepiej go sobie daruj.
cukrovelove
Dzisiaj kocham Cię jeszcze bardziej niż wczoraj, a nie możesz sobie nawet wyobrazić, jak bardzo kochałem Cię wczoraj.
— Listy pisane miłością
Reposted frombeatkazz beatkazz viamylifemychoice mylifemychoice
cukrovelove
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
Reposted frompesy pesy viamylifemychoice mylifemychoice
cukrovelove
Miłość to nic skomplikowanego, rozchodzi się drogą kropelkową, wraz z pocałunkami, i też jest jak katar, na wyzdrowienie potrzebny jest tydzień i jednorazowe chusteczki.
— P. Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie
Reposted fromkatalama katalama viaromantycznosc romantycznosc
cukrovelove
Kiedy już raz doświadczyłeś pewnej bliskości, inne jej rodzaje już cię nie zaspakajają.
— Salley Vickers
Reposted fromrol rol viaromantycznosc romantycznosc
cukrovelove
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll 'Ucząc psa czytać'
cukrovelove
Jestem nędzarzem, posiadam tylko marzenia, rozsiałem je u twych stóp, stąpaj lekko, gdyż stąpasz po moich marzeniach…
— Equilibrium
cukrovelove
Nie był w moim typie, ale obok mężczyzny z takim charakterem nie da się przejść obojętnie.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi
cukrovelove
cukrovelove
Obłęd
podobny jest do takiej nocy
kiedy myślisz, że jesteś w domu sam,
aż tu nagle z hukiem otwierają się drzwi do piwnicy,
słyszysz skrzypienie piszczeli
i czyjeś kroki na spróchniałych schodach.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromrefuge refuge
cukrovelove
U mnie raczej
W porządku.
Tylko czasami,
Tak znienacka
Poleci kilka łez
Po policzku.
Tłumaczę sobie,
Że to przez wiatr.
Ale nie mogę
Dopuścić do siebie
Myśli,
Że ten wiatr
Nazywa się
Rozczarowanie.
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viarefuge refuge
cukrovelove
Kiedy przestaje się kochać - to się nie płacze.
Płacze się, kiedy ktoś przestaje nas kochać.
— Carla Lane
cukrovelove
5080 9a30 390
Reposted frompannakreatura pannakreatura
cukrovelove
(...) zaufanie do siebie. To jeden z największych życiowych kapitałów: ufać sobie, dam radę.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak upadnę?
- To się podniosę.
- A jak się nie podniosę?
- To sobie poleżę
— Jacek Walkiewicz
cukrovelove
8675 c93c 390
Reposted fromchceuciec chceuciec viaarrependimento arrependimento
cukrovelove

Mężczyzna dobrze ubrany, musi dobrze rozbierać

 

Reposted fromnewnightmare newnightmare viarefuge refuge
cukrovelove
Jeżeli coś dotyka cię, znaczy: dotyczy cię. Jeżeliby nie dotyczyło cię - nie dotykałoby cię, nie zrażało, nie obrażało, nie drażniło, nie kuło, nie raniło. Jeżeli bronisz się, znaczy: czujesz się atakowany. Jeżeli czujesz się atakowany, znaczy: jesteś celnie trafiony. Miej to na uwadze. 
— Edward Stachura
Reposted frommhsa mhsa viaromantycznosc romantycznosc
cukrovelove
Never ignore a person who loves you, cares for you, and misses you. Because one day, you might wake up from your sleep and realize that you lost the moon while counting the stars.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl