Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
cukrovelove
9201 b5c6 390
Act normal.
Reposted fromvolldost volldost viaromantycznosc romantycznosc
cukrovelove
Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
cukrovelove
cukrovelove
4103 baa7 390

sixpenceee:

Incredibly couloured ivy on National Museum in Wroclaw, Poland taken by Anna Kowalów.

cukrovelove
0499 ca24 390
cukrovelove
3437 227e 390
cukrovelove
6174 b9da 390
cukrovelove
cukrovelove
9429 d65c 390
Reposted fromduvet duvet viachceblantao5rano chceblantao5rano
cukrovelove
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viaMonasi Monasi
cukrovelove
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
cukrovelove
we just stopped talking
cukrovelove
cukrovelove
cukrovelove
Jeśli patrzysz na mężczyznę i wiesz, że mógłby być ojcem twoich dzieci, to jest to ten właściwy mężczyzna, ale jeśli się wahasz, boisz i nie masz zaufania, lepiej go sobie daruj.
cukrovelove
Dzisiaj kocham Cię jeszcze bardziej niż wczoraj, a nie możesz sobie nawet wyobrazić, jak bardzo kochałem Cię wczoraj.
— Listy pisane miłością
Reposted frombeatkazz beatkazz viamylifemychoice mylifemychoice
cukrovelove
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
Reposted frompesy pesy viamylifemychoice mylifemychoice
cukrovelove
Miłość to nic skomplikowanego, rozchodzi się drogą kropelkową, wraz z pocałunkami, i też jest jak katar, na wyzdrowienie potrzebny jest tydzień i jednorazowe chusteczki.
— P. Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie
Reposted fromkatalama katalama viaromantycznosc romantycznosc
cukrovelove
Kiedy już raz doświadczyłeś pewnej bliskości, inne jej rodzaje już cię nie zaspakajają.
— Salley Vickers
Reposted fromrol rol viaromantycznosc romantycznosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl